Akademi Araştırma Heyeti – 40 Hadis Tercüme ve Şerhi

//Akademi Araştırma Heyeti – 40 Hadis Tercüme ve Şerhi

Akademi Araştırma Heyeti – 40 Hadis Tercüme ve Şerhi

Akademi Araştırma Heyeti – 40 Hadis Tercüme ve Şerhi
Mealler, sadece bir mirsad ve ölçüdürler. Onlarla hakikat aranır ama onlar hakikatin kendisi olamazlar. Kur’ân’ı dahi mealde arayanlar ne büyük bir yanlış ve yalana takılıp kalmışlardır. Çünkü Kur’ân’ın Allah tarafından indirilen şeklinde, mucizelik vardır. Onu meal hâline getirdiğinizde, derisi yüzülmüş bir nesneye benzetmiş olursunuz. Onun için, esas olan, Kur’ân ve hadisin bizzat kendi orijinal lafızlarıdır. Binaenaleyh, biz de bu kitaptaki 40 hadisin lafzı üzerinde bir nebze durarak, zihni, anlatılmak istenen hususa yaklaştırmaya çalıflacağız. Zaten, bizim bütün yaptığımız, o nur fevvâresi etrafında dönüp durmaktan ibarettir. Bu, bir seyr-i aklî ve zihnîdir. Dua ve niyazımız, Cenâb-ı Hakk’ın, bizleri seyr-i ruhânîyede muvaffak kılmasıdır.

İşte, deryadan bir damla, güneşten bir zerre ve yıldızların kol gezdiği âlemlerden de birkaç şûle..! Hakîkat-i Ahmediye’nin mir’ât-ı mücellâsı olan o nûrefşân sözler üzerinde durup onların kadrine tercüman olmak, herhâlde söz bilmez nâdanların işi olmasa gerek. Gerçi, biz de şu anda, bile bile böyle bir saygısızlığı irtikap etmiş durumdayız. Evvelen ve âhiren O’na dehâlet ediyor ve Allah’tan cür’etimizi bağışlamasını diliyoruz. O’nun nurlu sözlerini, bütün buuduyla şerhetmenin bizi aştığını biliyor ve bu işin erbabının zuhurunu intizarda bulunduğumuzu da belirtmek istiyoruz. Bütün bunlara rağmen, yine de, bazı cür’etkârlıklarda bulunmuş ve bazı hadislerin bazı yanlarını tahlil etmeyi denemişsek, tahliline cür’et ettiğimiz husus, hadîsin o engin dünyasından sadece birkaç nurlu söz; onların da sadece muhtevâ derinliği, ifade rasaneti ve beyan gücüyle alâkalı olmuştur. Hem de bir avam lisanıyla… Allah’ın bizi affetmesini, erbâb-ı nazarın da kusurlarımıza nazar-ı müsâmaha ile bakmalarını dileriz.

PDF İNDİR

About the Author:

Leave A Comment