Ali Ünal – Geçmişten Geleceğe Köprü Fethullah Gülen

//Ali Ünal – Geçmişten Geleceğe Köprü Fethullah Gülen

Ali Ünal – Geçmişten Geleceğe Köprü Fethullah Gülen

Ali Ünal – Geçmişten Geleceğe Köprü Fethullah Gülen
Kişiler hakkında yazmak, onları tanıtma iddiasıyla ortaya çıkmak, özellikle ele aldığınız kişi pek çok yanları ve hususiyetleri olan, kamuoyunca da tanınan biri ise, yazı konularının en zorudur denebilir. Bırakın belli bir kişiyi, her şeyden önce insan bir müşkül, Alexis Carrel’in ifadesiyle, bir meçhuldür. Her bir insan ferdinin, insanî mahiyet açısından başkalarıyla ortak yanları varsa da, başlı başına apayrı bir dünya olduğu düşünülürse, şahıslar hakkında onları tanıtma gayesiyle yazmanın zorluğu daha bir anlaşılır olacaktır.

Fethullah Gülen, bizzat kendisi “insanlardan bir insan” olmayı gaye edinmiş olsa da hattâ kendisini bütün insanların en hakiri görse de herkes kabul eder ki, çok farklı hususiyetleri olan bir kişidir. Topluma daha çok aksiyonuyla yansımış ve daha fazla bu yanı üzerinde durulmuş olan Gülen’i Gülen yapan, onun aksiyonunun ruhu, dinamiği, hedefi ve istikameti mahiyetinde daha pek çok unsur vardır. Gülen, kendine has, taklidi imkânsız denecek derecede zor üslûbuyla bir yazar ve bir şairdir.

PDF İNDİR

 

About the Author:

Leave A Comment