Bizim_Turkce_e_

İnsan hayatının vazgeçilmez bir parçası olan dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir araçtır. İnsanlar; duygularını, düşüncelerini, fikirlerini birbirlerine dil vasıtasıyla aktarırlar.
İnsan, dünyaya geldikten sonra içinde yaşadığı toplumun kültürünü, inançlarını, gelenek ve göreneklerini dil yardımıyla öğrenir. Çocuk, gözünü dünyaya açtığında aile bireylerinin konuştuğu dili öğrenmeye başlar. Bu dil, onun ana dilidir. Çağdaş eğitimde ana dilinin yeri çok önemlidir.
Günümüz dünyasında; sorunlarına çözüm üretebilen, bağımsız düşünebilen, duygulannı ve düşüncelerini en güzel şekilde anlatabilen bireylere ihtiyaç vardır. Bireyler, bu becerileri ancak köklü bir ana dili eğitimiyle kazanabilirler.
Türkçe öğretiminin temel amaçlarından birisi de yeni nesillerin ana dillerini doğru ve etkili bir biçimde kullanmasını sağlamaktır. Ana dillerini güzel ve etkili bir biçimde kullanan bireyler; dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerine sahip olacaklardır.

Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Avrupa ülkelerine yerleşen yaklaşık altı milyon Türk vardır. Aynca çeşitli vesilelerle dünyanın dört bir tarafında yaşayan Türk vatandaşlan bulunmaktadır.
Türkiye’de doğan bir çocuk Türkçeyi ailesinden ve okul çevresinden öğrenir. Ancak yurt dışında doğan bir Türk çocuğunun Türkçe öğrenme imkânları çok kısıtlıdır. Günümüzde Türkçe dersinin amaçlarına ulaşması için çok farklı materyaller üretilmiştir. Bu materyaller arasında ders kitapları hâlâ en önemli öğretim aracıdır.
Yurt dışında yaşayan Türkler için Türkçenin en etkili şekilde öğretilmesi ve kalıcı olabilmesi için modem dit öğretim metotlarıyla hazırlanmış Türkçe ders kitaplarına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı göz önünde bulunduran yayın evimiz, yurt dışında yaşayan Türk çocukları için Bizim Türkçe Öğretim Seti’ni hazırladı Bizim Türkçe Öğretim Seti ; 11-13 yaş aralığındaki Türk çocuklarına hitap etmektedir.

Bu set; ders kitabı, çalışma kitabı, öğretmen kitabı, seslendirme CD’leri ve diğer yardımcı kaynaklardan oluşmaktadır Bizim Türkçe ders ve çalılşma kitaplarına konulan metinler Türk ve Batı edebiyatından özenle seçilmiştir Metinler; temanın içeriğine göre öğrencilerin zevkle okuyacağı, eğitici, öğretici ve eğlendirici niteliktedir.
Her temada, okuma-anlama ve dinleme metinlerine yer verilmiştir. Metinlerle ilgili öğrencilerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirecek etkinlikler bulunmaktadır. Metinler, öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmek için seslendirilmiştir.
Bizim Türkçe Çalışma Kitapları; öğrencilerin ders içinde ve ders dışında Türkçelerini geliştirebilecekleri, okuma-anlama metinlerinden, öğrencilerin ilgisini çekecek anlama, yazma, dil bilgisi ve oyun eğlence gibi etkinliklerden oluşmaktadır.

Bizim Türkçe Öğretmen Kitapları; Türkçe öğretmenlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitaplarda, öğretmenlerin faydalanabileceği Türkçe öğretim teknikleri ve tavsiyeler yer almaktadır. Ayrıca dil bilgisi anlatımı ve tamamlayıcı bilgiler öğretmen kitabına konulmuştur.
Bizim Türkçe Öğretim Seti’nin yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının Türkçe öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacağını umuyoruz.

BİZİM TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ PDF İNDİR,

BİZİM TÜRKÇE DERS KİTABI 1 PDF – DİLSET YAYINLARI,

BİZİM TÜRKÇE DERS KİTABI 2 PDF – DİLSET YAYINLARI,

BİZİM TÜRKÇE DERS KİTABI 3 PDF – DİLSET YAYINLARI,

BİZİM TÜRKÇE DİLBİLGİSİ 1 PDF DİLSET YAYINLARI,

BİZİM TÜRKÇE DİLBİLGİSİ 2 PDF DİLSET YAYINLARI,

BİZİM TÜRKÇE DİLBİLGİSİ 3 PDF DİLSET YAYINLARI,

BİZİM TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI 1 PDF – DİLSET YAYINLARI,

BİZİM TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI 2 PDF – DİLSET YAYINLARI,

BİZİM TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI 3 PDF – DİLSET YAYINLARI,

BİZİM TÜRKÇE ÖĞRETMEN KİTABI 1 PDF -DİLSET YAYINLARI,

BİZİM TÜRKÇE ÖĞRETMEN KİTABI 2 PDF -DİLSET YAYINLARI,