ebruturkce

Dünyanın geniş bir bölgesinde konuşulan Türkçe, oldukça eski bir kültür zeminine sahiptir. Yeni sosyal ve siyasî gelişmelerle birlikte önem kazanan Türk dili çok farklı coğrafyalarda ilgi ile karşılanmakta ve bunun sonucu olarak Türkçe öğrenme talepleri de gittikçe artmaktadır.

Türkçe, artık çağdaş diller arasında yer alan, yurt içinde ve yurt dışında özellikle yabancıların öğrenmeye çalıştıkları dünya dillerinden biri hâline gelmiştir. İşte bu taleplerin karşılanmasına yönelik olarak modern eğitim ve öğretim metotları ışığında, çağdaş bir yaklaşımla Türkçe öğretimi kitaplarının hazırlanması bir gereklilik hâline gelmiştir.

Bilimsel araştırmalar ışığında hazırlanan Ebru Türkçe Öğretim Seti’nde; dil, kültür, konu, şekil ve görüntü bütünlüğüne çok önem verilmiştir. Geniş araştırma ve tecrübelere dayanılarak hazırlanan bu sette Türkçenin en etkili metotlarla öğretilmesi hedeflenmiştir.

Türkçe öğrenmeyi zevkli hâle getirmek ve dili kültür unsurlarıyla bir arada öğretmeyi sağlamak Ebru Türkçe Öğretim Seti’nin en önemli amaçlarındandır.

Bu set, farklı algılama biçimlerine göre görsel, işitsel ve kinestetik özelliklere sahip öğrenci kitlesinin çeşitliliğine uygun bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Böylece farklı kavrama düzeylerinin dil öğrenme becerileri de gözetilmiştir.

Kitaplar, görsel malzeme bakımından da desteklenerek kolay işlenebilir bir tarzda düzenlenmiştir. Türkçenin zenginliğini, anlam ve ifade derinliğini yansıtan örnekler verilmek suretiyle, kitaplardaki kültürel unsurlar da öğrencilerin dikkatine sunulmuştur.

EBRU TÜRKÇE SETİ PDF İNDİR,

EBRU TÜRKÇE DERS KİTABI 1 PDF -DİLSET YAYINLARI,

EBRU TÜRKÇE DERS KİTABI 2 PDF -DİLSET YAYINLARI,

EBRU TÜRKÇE DERS KİTABI 3 PDF -DİLSET YAYINLARI,

EBRU TÜRKÇE DERS KİTABI 4 PDF -DİLSET YAYINLARI,

EBRU TÜRKÇE DERS KİTABI 5 PDF -DİLSET YAYINLARI,

EBRU TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI 1 PDF – DİLSET YAYINLARI,

EBRU TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI 2 PDF – DİLSET YAYINLARI,

EBRU TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI 3 PDF – DİLSET YAYINLARI,

EBRU TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI 4 PDF – DİLSET YAYINLARI,

EBRU TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI 5 PDF – DİLSET YAYINLARI,

EBRU TÜRKÇE ÖĞRETMEN KİTABI 1 PDF – DİLSET YAYINLARI,

EBRU TÜRKÇE ÖĞRETMEN KİTABI 2 PDF – DİLSET YAYINLARI,

EBRU TÜRKÇE ÖĞRETMEN KİTABI 3 PDF – DİLSET YAYINLARI,

EBRU TÜRKÇE ÖĞRETMEN KİTABI 4 PDF – DİLSET YAYINLARI,

EBRU TÜRKÇE ÖĞRETMEN KİTABI 5 PDF – DİLSET YAYINLARI,