IŞIK YAYINLARI

/IŞIK YAYINLARI
IŞIK YAYINLARI2018-09-09T00:31:47+00:00

Abdülhakim Yüce – Efendimizin Bir Günü
Hayatını çok hassas yaşayıp, fani ömrünün bütününü rıza-yı ilâhî yörüngesine oturtan bir rehber. Evet, bu rehber şüphesiz ki “en güzel örnek” olarak Allah’ın içimizden seçtiği en örnek kul Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) dir.

Devam Ediniz…

Abdülhakim Yüce – El Muhasibi Er Riaye – Kalp Hayatı-1
Kalp, bütün hayırların, bereketlerin insana ulaşmasında önemli bir köprü vazifesi gördüğü gibi aynı zamanda şeytani ve nefsani bütün dürtülere, bütün hatıralara vize verebilme konusunda da tehlikeli işlere alet olabilir.

Devam Ediniz…

Abdülhakim Yüce – El Muhasibi Er Riaye – Kalp Hayatı-2
İyi amel işleyen kimse duasının kabul olmamasını ya da istediği bir şekilde kendisiyle muamele edilmemesini, başına musibet gelmesini, düşmanının eline düşmesini ya da dünya kötülüklerinden birisine maruz kalmasını çirkin görüp bunu tepkiyle karşılar …

Devam Ediniz…

Abdülhakim Yüce – Gece İbadeti
Her şeyin dizgini elinde olan Allah’ın gece ve gündüz denen mekiklerle dokuduğu zaman, insanların hizmetine sunulmuş en büyük nimettir. Dünyaya ahiret mutluluğun elde edilmesi bu nimetin en güzel şekilde değerlendirilmesiyle mümkün olabilir.

Devam Et…

Adem Ulusoy – Yavuz Sultan Selim
Yavuz Sultan Selim, Osmanlı Devleti’nin dokuzuncu padişahı… Mekke ve Medine’ye hakim değil hadim olduğunu söyleyen sadık kul…

Devam Ediniz…

Ahmet Kerem Sever – Kul Hakkı
Borçsuz yaşamak ve üzerinde başkalarının hakkı olmadan dünya hayatını noktalamak her insanın arzuladığı bir haldir. Lakin bunda muvaffak olmak öyle kolay değildir. Çünkü bu şuura sahip olabilmek için önce “hak”kın ne olduğunun bilinmesi lazımdır.

Devam Ediniz…

Ahmet Kurucan – Altın Kuşak – Hulefa-i Raşidin
Ahmet Kurucan ilk kaynaklara ulaşıp yeniden derlediği ve olayları günümüz metodolojisi ile yorumladığı
“Altın Kuşak Hulefâ-i Râşidin” başlıklı eserinde, Rasûlullah’ın(sallallahu aleyhi ve sellem) yanında yetişmiş, vahye şahit olmuş, aynı hâdiseleri beraber yaşayarak çözüm noktalarındaki inceliği kavramış ve geriye bütünüyle örnek alınması gereken bir hayat bırakmış dört önemli simanın şahsında, İslâm’ın derunundaki güzellikleri paylaşıyor okuruyla.

Devam Ediniz…

Ahmet Kurucan – Haccı Yasamak
Hac İslam’ın beş temel esasından biri olan, maddi imkâna sahip, sıhhatli ve oraya gitmeye gücü yeten kadın erkek her Müslüman’a ömürde bir defa farz olan bir ibadettir. Rabbe kulluğun, O’nun emirleri karşısında hürmetle eğilişin, elest bezminde Allah’a verilen kulluk sözünü yeniden hatırlayışın, uzaklıktan yakınlığa, yanlıştan doğruya dönüşün, geçici de olsa dünyadan sıyrılışın ve kurtuluşun adıdır.

Devam Ediniz…

Ahmet Kurucan – Niçin Diyalog – Diyaloğun Temelleri
Dinlerarası diyalog insanın kendi dininden taviz vermesi midir? Ehl-i kitap kime denir? Kafirler/ müşrikler ve ehl-i kitap arasındaki fark nedir? Dinlerarası diyalog misyonerlik ya da tebliğ midir?

Devam Ediniz…

Ahmet Kurucan – Zühtü Mercan – Aşere-i Mübeşşere
Sahabîler, kendilerinden sonraki islâm ümmeti için daima bir rehberdirler. hangi konu olursa olsun her zaman için örnek alınması gereken ilk nesil onlardır. Onlar (r.a.) kendilerinden sonra gelen bütün müslümanların başında bir taç gibidir.

Devam Ediniz…

Ahmet Lütfi Kazancı – Peygamberimize Neden İnanmadılar
Bütün peygamberler, insanları karanlıktan aydınlığa, delâletten hidayete davet etmişler, Allah’a giden nurlu yolun rehberleri olmuşlardır.

Devam Ediniz…

Ahmet Özer – Husrev
Hüsrev Altınbaşak, Üstad Bediüzzaman’a yazdığı mektuplarında kendisini; “Çok kusurlu talebeniz… Talebeniz… Risâle-i Nûr şakirtlerinden… Risâle-i Nûr’un âciz bir şakirdi… Nur talebeleri namına… Günahkâr talebeniz… Hakir talebeniz…”

Devam Ediniz…

Ahmet Özer – Kırklar Serisi-01 – Hulusi Yahyagil
Hulûsi Bey denince, “Risale-i Nur’un birinci talebesi”, “Hulûsi daima birinciliği muhafaza ediyor”, “Birinci muhatab Hulûsi’dir” beyanları hatıra gelir. Hazret-i Üstad’ın mektuplarında ve Keramet- i Gavsiye risalesinde pek çok defa ismi tekrar edilir.

Devam Ediniz…

Ahmet Özer – Kırklar Serisi-05 – Atabeyli Tahiri
Kitapta yazarımız Ahmet Özer, Tahirî Mutlu Ağabeyin, sadakati, vefası, Hizmet-i İmaniye ve Kur’âniye’deki sağlam duruşu, Risale-i Nurların neşri için bütün malını infak etmesi, hayatını Nur hizmetine vakfetmesi, kılı kırk yararcasına yaşayışı ve ibadetindeki dikkati gibi hususları öne çıkarmaktadır. Tahirî Mutlu Ağabeyin ismi, tarihe şeref levhası olarak altın harflerle yazılmıştır.

Devam Ediniz…

Ahmet Özer – Kırklar Serisi-08 – İki Ünlü Kul
Üstad Bediüzzaman’ın mânevi değişim (intibah-ı ruhi) yıllarında onunla birlikte bulunma bahtiyarlığını yaşayan Abdurrahman Nursi, onun hem biraderzâdesi, hem mânevi evlâdı, hem de en fedakâr ve cesur bir arkadaşı idi.

Devam Ediniz…

Ahmet Özer – Kırklar Serisi-09 – Barla Dostları
Kitap Ahmed Özer’in, Üstad Bediüzzaman’ın arkadaşlarını ele aldığı Kırklar Serisi’nin dokuzuncusu olarak Işık Yayınları tarafından yayımlandı. Barla, bilineceği üzere Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatında önemli yeri olan bir beldedir.

Devam Ediniz…

Ahmet Özer – Kırklar Serisi-11 – Kastamonu Fedakarları
Bir zaman ihtiyarlık vaktinde, Eskişehir hapsinden bir sene cezayı çekip çıktım. Beni Kastamonu’ya nefyettiler. Polis karakolunda iki-üç ay misafir ettiler. Benim gibi, sadık dostlarıyla görüşmekten sıkılan bir münzevî ve kıyafetinin tebdiline tahammül etmeyen bir adam, böyle yerlerde ne kadar azab çeker anlaşılır.

Devam Ediniz…

Ahmet Özer – Kırklar Serisi-14 – Bir İman Abidesi Zübeyir Gündüzalp
Gazeteci-yazar Ahmet Özer tarafından Bediüzzaman’ın talebeleriyle ilgili olarak ” Kırklar Serisi” adı altında Nisan 2006’da yayınlanan ” Bir İman Abidesi Zübeyir Gündüzalp” adlı kitap onun hayatını, Üstad’la olan hatıralarını ve mahkemelerdeki müdafaalarını geniş bir şekilde ele alıyor.

Devam Ediniz…

Ahmet Özer – Meçhul Bir Kahraman Mehmet Özyurt
Onlar halk içinde gam yükünü çeken bir fedakâr; halkın ızdıraplarını sinelerinde yaşayan bir müşfik hekim, elemde lezzete, ızdırapta mutluluğa ermiş bir teslimiyet eridir. Onlar servet yerine dava düşünce ve şerefinin, menfaat yerine gerçeğin; şiddet, hiddet, öfke yerine yumuşaklık ve anlayışın koruyucusudurlar.

Devam Ediniz..

Abdullah Aymaz – Ayetü’l Kübra Üzerine
Bediüzzaman Hazretleri Ayetü’l-Kübra’nın “Mühim Bir İhtar ve Bir İfade-i Meram” bölümünde “Bu ehemmiyetli Risalenin, herkes her bir meselesini anlamaz; fakat hissesiz de kalmaz.

Devam Ediniz…

 

 

Abdullah Aymaz – Cihetsiz Sesler
Araştırmacı yazar Abdullah Aymaz, okurlarını bir kültür gezisine çıkarıyor. Birçok dinî sorunun cevabını bulabileceğiniz eser, Müslüman olmayan Michael H. Hart’ın dünyanın en etkili yüz insanı arasında neden ilk sırada Hz. Muhammed’i (sas) gösterdiği konusuna değinerek başlıyor kendini okutmaya…

Devam Ediniz…

Abdullah Aymaz – Çitlembik-1
“Çitlembik” gazeteci yazar Abdullah Aymaz Bey’in Zaman gazetesi çocuk sayfasında E. Abdurrahman imzasıyla kaleme aldığı Işık Yayınları tarafından kültür hayatımıza sunulan yeni bir kitap. Çocuklarımızın ve gençlerimizin ufuklarını açmak ve onları düşündürmek isteyen kitabımız, birbirinden bağımsız yazılardan oluşmaktadır. Yazarımız, bazen kendi hayat tecrübelerinden bazen de çevresinden esinlenerek titiz bir çalışma sonucu yazılarını bir araya toplamış.

Devam Ediniz…

Abdullah Aymaz – Çitlembik-3 Su Gibi Aziz
Evliyaullahtan birinin kalbine, o gün için insanlar arasında yüksek makamlarda bulunanlardan birinin bir demir ustası olduğu bildirilir. Bu meselenin sır ve hikmetini merak eden Allah dostu, doğruca onun yanına gider, hâl hatırdan sonra, bir de bakar ki, demir ustası ateşten çıkan kızgın demirleri hiç çekinmeden eline almaktadır.

Devam Ediniz…

Abdullah Aymaz – Çitlembik-4 Şahit Olmaya Geldik Sahip Olmaya Değil
Çitlembik; hayata renk katan nükteler,zor durumları can simidi hazır cevaplar ne uzun süre etkisinde bırakana ibretlik hadislerle örülü.

Devam Ediniz…

Abdullah Aymaz – Çitlembik-5 Dua Hazinesi
Kim Allah’ın veli kuluna düşmanlık yaparsa, şüphesiz Allah ile savaşmaya çıkmış olur. Allah itaatkar, takva sahibi kullarını çok sever. Onlar görünmedikleri zaman aranmazlar. Ehemmiyet verilmedikleri için, yoklukları kimsenin dikkatini çekmez.

Devam Ediniz…

Abdullah Aymaz – Çitlembik-6 Anadolu’nun En Büyük Sadakası
Hatırını kıramadık, eve gittik. Kocasının oturup baktığı pencereden biz de, ‘Türkiye’ye doğru baktık… “Onun ruhu şad olsun’ diye ezan okumaya başladım. Fakat baktım, kalabalığın peşinden gelen iki kişi de bir ağacın yanında boyunlarını bükmüş gözyaşlarıyla ezanı dinliyorlardı. Ezandan sonra yanıma geldiler. “Hayrola yine ne var?” diye sordum.

Devam Ediniz…

Abdullah Aymaz – Çitlembik-7 Her Gün Yeniden Doğmak
Çitlembik Serisi’nin bu 7. kitabında, hayata dair hoş hatıralar ve güzel hikâyecikler sizleri bekliyor. Dünyanın dört bir tarafında yaşanmış olan ibretlik olayları ihtiva eden bu hatıralar ve hikâyecikler,

Devam Ediniz…

Abdullah Aymaz – Göze Takılanlar-2 -Bakıp Göremediklerimiz
Göze Takılanlar’ serisinin devamı olan eserde, kainattaki güzelliklerden hareketle, Allah’ın kullarına sunduğu nimetler ve insanın bunların farkına varıp şükretmesi gerektiği anlatılıyor.

Devam Ediniz…

Abdullah Aymaz – Günümüz Yusuflarına
‘Günümüz Yusuflarına’ adlı şiir kitabı günümüz gençlerine Hz. Yusuf kıssasında geçen hikmetler çerçevesinden bir hizmet perspektifi sunuyor.

Devam Ediniz…

Abdullah Aymaz – Sadık Yâr
Aynı seriden yayımlanan diğer kitapları gibi Asya’dan Avrupa’ya oradan uzak doğuya uzanan bir coğrafyada atan kalplerin seslerini dillendiren yazar, Sadık Yâr’la ibret alınacak bir harita seriyor gözlerimizin önüne.

Devam Ediniz…

Abdullah Aymaz – Söz Saati
Söz Saati, Göze Takılanlar serisinin dördüncü kitabı. Serinin diğer kitaplarında olduğu gibi bu esede de farkında olmadığımız nice olaylarla, bilgilerle tanışıyoruz.

Devam Ediniz…

Abdullah Aymaz – Sözün Çağrısı
Sözün Çağrısı, Göze takılanlar serisinin üçüncü kitabı. Bu kitap da tıpkı diğerleri gibi duymadığımız, görmediğimiz veya farkında olmadığımız olaylarla, bilgilerle tanıştırıyor bizleri.

Devam Ediniz…

Ahmet Şahin – Yaşanmış Örnekleriyle Aradığımız İslam
Bu kitapta ele alınan konular yaşanmış örnekler merkeze alınarak sunulmuş, böylece hayata hayat kılınmış islâm’ın bizleri hayrete sevk eden misalleri gözler önüne serilmiştir.

Devam Ediniz…

Akademi Araştırma Heyeti – 40 Hadis Tercüme ve Şerhi
Mealler, sadece bir mirsad ve ölçüdürler. Onlarla hakikat aranır ama onlar hakikatin kendisi olamazlar. Kur’ân’ı dahi mealde arayanlar ne büyük bir yanlış ve yalana takılıp kalmışlardır. Çünkü Kur’ân’ın Allah tarafından indirilen şeklinde, mucizelik vardır. Onu meal hâline getirdiğinizde, derisi yüzülmüş bir nesneye benzetmiş olursunuz.

Devam Ediniz…

Akademi Araştırma Heyeti – Bir Müslümanın Yol Haritası
İlmihalin, Müslümanların din ve diyanet hayatında çok önemli bir yeri vardır. İlmihaller, zamana, şartlara ve beklentilere göre uzun ya da kısa tutulmakla birlikte, genelde Müslümanların günlük hayatlarında dinlerini yaşayabilmeleri için gerekli olan bilgileri ihtiva ederler. Dolayısıyla ilmihallerin hedefi de bu karşılaşılan güncel pratiklerle sınırlı tutula gelmiştir.

Devam Ediniz…