El Muhasibi Er Ri’aye Kalb Hayatı 1 PDF BURADAN İndir


Bütün sözlerden, istek ve heveslerden önce, Allah’a harnci ederim. Çünkü, ve zikriyle her mühim bereketsiz, neticesiz ve havada kalmaya mahkum- dur. Hz. Peygamber’den de bu rivayet Hamd, evvel ve kadim olan ve daha sonra yok olmayacak Al- lah’a mahsustur. Bu O’ndan hiç kimsenin gibi, O’ndan hiç kimseye de Çünkü O var ve bir idi; O’nunla beraber hiçbir de yoktu. Sonra hiçbir asli madde yaratmaya Çünkü O’nunla beraber kadim hiçbir yoktu. gibi ve takdir etti. idaresinde hiçbir O’nun her O’nun kulu ve mülküdür. Bizi, kendi nimeti ve kerem ve cömert- ve celalinin izzetine bir O’na hamd olsun. O’ndan hidayet ve yar- diler, O’na Peygamberi olan Hz. Muhammed’e ve aline salat ve selam olsun.