turkce

Dünyanın geniş bir coğrafyasında konuşulan Türkçe, yurt içinde ve yurt dışında, özellikle yabancıların öğrenmeye çalıştıklarıdillerden biri olmuştur. Yurt dışında Türkçe öğretmek amacıyla, modern dil öğretim tekniklerine uygun ders kitaplarının hazırlanması zaruret hâline gelmiştir.

Türkçeyi en modern dil öğretim teknikleriyle öğretmeyi hedefleyen yayın evimiz 20 yıldan beri yabancılara Türkçe öğretimi konusunda çalışmalar yapmaktadır. Dilset Yayınları’nın 130 ülkede okutulan yaklaşık 150 parçalık Türkçe öğretim setleri bulunmaktadır. Dilset Yayınları’nın yazarları bu dokümanları yurt dışında uygulamakta ve Türkçe öğretimi konusundaki tecrübelerini yeni eserlere yansıtmaktadırlar. Dilset Yayınları son yıllarda bölgesel farklılıklara göre Türkçe öğretim kitapları hazırlamaktadır. Bu çalışmalardan biri de “Lale Türkçe Öğretim Setidir.

Lale Türkçe Öğretim Seti, Avrupa Dil Kriterleri çerçevesinde, modern dil öğretim teknikleriyle hazırlanmış, Türkçeyi kolay ve eğlenceli bir şekilde öğretmeyi hedeflemektedir. Çoklu zekâ kuramına uygun hazırlanan bu set 12-18 yaş aralığındaki Türkçeyi yeni öğrenen öğrencilere hitap etmektedir.
Lale Türkçe Öğretim Seti: Ders Kitabı, Çalışma Kitabı. Dil Bilgisi Kitabı, Öğretmen Kitabı, Okuma Kitapları, Etkileşimli CD. Seslendirme CD’si ve Posterlerden oluşan zengin bir içeriğe sahiptir.

Ders kitapları 12 üniteden oluşmaktadır. Üniteler kolaydan zora, yakından uzağa ilkelerine göre öğrencilerin günlük hayatta kullanabilecekleri konulardan ve etkinliklerden oluşmaktadır. Kitaplar renkli olup öğrencilerin yaş seviyelerine uygun resim ve fotoğraflarla tasarlanmıştır.
Çalışma ve Dil Bilgisi kitapları da resimlerle ve fotoğraflarla desteklenmiştir. Bu kitaplarda ders kitabındaki ünitelerde işlenen konularla ilgili etkinliklere yer verilmiştir.

KİTAPLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
♦ Ders kitabı; “Kelimeler, Okuma-Anlama, Dinleme-Anlama, Konuşma, Yazma, Dil Bilgisi, İzleme-Anlama, Değerlendirme, Oyun Eğlence, Sözlükçe ve Proje Ödevi” bölümlerinden oluşmaktadır.
♦ “Kelimeler” bölümünde üniteyle ilgili hedef kelimeler verilmiştir.
♦ “Okuma-Anlama” bölümünde konuyla ilgili metinler ve diyaloglar verilmiştir. Metinler için özel fotoğraflar çekilmiştir.
♦ “Dinleme-Anlama” bölümünde kolaydan zora doğru farklı dinleme metinleri verilmiştir.
♦ “Konuşma” bölümlerinde öğrencilerin günlük hayatta kullanabilecekleri diyaloglar verilmiştir. Bu bölümdeki diyaloglar resimlendirilmiştir.
♦ “Yazma” bölümünde konuyla ilgili yazma etkinlikleri verilmiştir.
♦ “Dil Bilgisi” bölümünde ünitede öğretilecek dil bilgisi yapıları özet hâlinde verilmiştir. Dil bilgisinde kaynak kitap olarak Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’m “Türkiye Türkçesi Grameri” adlı eser esas alınmıştır.
♦ Ders kitabındaki dil bilgisi bölümü, öğretmenin yapıları bu bölümden faydalanarak anlatması için konmamıştır. Bu bölüm; ünitede hangi yapıların öğretileceği konusunda öğretmene bilgi vermek amacıyla konmuştur.
♦ Öğretmen, dil bilgisi bölümünde öğrencileri dil bilgisi kitabına yönlendirmeli ve konuyu dil bilgisi kitabını dikkate alarak anlatmalıdır.

♦ “İzleme-Anlama” bölümünde 3-4 dakikalık bir film ve bu filmle ilgili etkinlikler verilmiştir. Bu bölümün amacı öğrencilerin görsel ve işitsel olarak Türkçe öğrenme becerilerini geliştirmektir. Bu bölümdeki filmler ders kitabındaki konulara paralel olarak senarize edilmiştir. Filmlerin çekimi gerçek mekânlarda yapılmıştır. Filmler; normal ve kontrollü olmak üzere iki farklı şekilde seslendirilmiştir.
♦ “Değerlendirme” bölümünde konunun geneliyle ilgili değerlendirme soruları bulunmaktadır.
♦ “Oyun-Eğlence” bölümünde konularla ilgili, öğrencileri eğlendirecek oyunlar hazırlanmıştır.
♦ “Sözlükçe” bölümünde üniteyle ilgili isimler ve fiiller verilmiştir.
♦ “Proje Ödevi” bölümünde öğrencilerin üniteyle ilgili yapacakları proje ödevleri verilmiştir.
♦ Çalışma kitabı; “Resimli Sözlük, Kelimeler, Okuma-Anlama, Dinleme-Anlama, Yazma, Dil Bilgisi ve Değerlendirme” bölümlerinden oluşmaktadır.
♦ Çalışma kitabının başında üniteyle ilgili iki sayfalık “Resimli Sözlük” bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde ünitede geçen en önemli kelimeler resimli olarak verilmiştir.
♦ Çalışma kitabındaki “Okuma-Anlama ve Dinleme-Anlama” bölümündeki metinler de seslendirilmiştir.
♦ Dil bilgisi kitabında, ünitelerde işlenen konular ayrıntılı olarak anlatılmış; ünitelerde işlenen konularla ilgili pekiştirici alıştırmalara yer verilmiştir.
♦ Dil bilgisi yapılarının daha iyi kavranmasını sağlamak amacıyla ünitelerde anlatılan yapılar görsellerle desteklenmiştir.
Lale Türkçe Öğretim Seti’nin yurt dışında Türkçe öğretimine çok önemli bir yenilik getireceğini umuyoruz.

LALE TÜRKÇE SETİ -DİLSET YAYINLARI PDF İNDİR,

LALE TÜRKÇE DERS KİTABI 1 – PDF İNDİR ,

LALE TÜRKÇE DERS KİTABI 2 – PDF İNDİR ,

LALE TÜRKÇE DERS KİTABI 3 – PDF İNDİR ,

LALE TÜRKÇE DERS KİTABI 4 – PDF İNDİR ,

LALE TÜRKÇE DERS KİTABI 5 – PDF İNDİR ,

LALE TÜRKÇE DİLBİLGİSİ 1 -PDF İNDİR ,

LALE TÜRKÇE DİLBİLGİSİ 2 -PDF İNDİR,

LALE TÜRKÇE DİLBİLGİSİ 3 -PDF İNDİR,

LALE TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI 1 PDF İNDİR ,

LALE TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI 2 PDF İNDİR ,

LALE TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI 3 PDF İNDİR ,

LALE TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI 4 PDF İNDİR ,

LALE TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI 5 PDF İNDİR ,

LALE TÜRKÇE ÖĞRETMEN KİTABI 1 -PDF İNDİR ,

LALE TÜRKÇE ÖĞRETMEN KİTABI 2 -PDF İNDİR ,

LALE TÜRKÇE ÖĞRETMEN KİTABI 3 -PDF İNDİR ,

LALE TÜRKÇE ÖĞRETMEN KİTABI 4 -PDF İNDİR ,