Muhasibi Kalb Hayatı 2 PDF  BURADAN indir

Dedim ki:”Nefsim, Allah riayet etme ve Allah’a taatle kullara riyakir terk etme konusunda karar ve bu konuda azim gösterdi. zayi etme- dikçe veya taatlarda hareketlere girmedikçe, bu durum böyle devam edecek gibi. Peki ben nereden geldim?”

Dedi ki:

“Senin Allah’tan olan                 

Dedim ki:

          güçlenmesi ve olacak?”

Dedi ki:

“Bu sualine, fikri idrnan yaparak ve nefsini tavsiye ederek cevap            

Dedim ki:

“Bana gibi nefsimi korkuttum. Neticede azim gösterme, günahlarda etmeme ve taat üzerine riyakir ol- mamada karar Ancak çok geçmeden, nefsin ve döndü. Tevbe ettim ve azim gösterdim. Onun yine kay- ben yine tevbe ettim ve gösterdim. Sonra günah ve hareketlere geri döndüm….