sevgi

Türkçe öğretiminde öğrenme, öğrencinin bilgiyi zihninde yapılandırarak, yeni bilgiler üretmesi temeline dayanır. Günümüz dil öğretim yaklaşımına göre, çoklu zekâ yöntemi, yapılandırmacı yaklaşım, öğrenci merkezli öğrenme, bireysel farklılıklara duyarlılık gibi modern eğitim modelleri ön plana çıkmaktadır. Bu hususlar göz önünde bulundurularak hazırlanan Sevgi Dili Türkçe Öğretim Seti; 7-12 yaş grubu ilköğretim öğrencilerine hitap etmektedir.

Sevgi Dili Türkçe Ders Kitabı 1
★7-9 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin seviye ve ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmıştır.
★ Bu kitap; konuşma, rol yapma, şarkı söyleme gibi etkinliklerle öğrencilerin daha çok sözlü olarak iletişim kurmalarını amaçlamaktadır.
★ Öğrenci, ders işlenirken sadece dinleyici ve izleyici durumunda olmayıp dersi tamamlayan, dersin içinde aktif rol alan bir konuma sahip olacaktır. Öğrenci konulan sadece dinleyerek ve izleyerek değil bizzat rol alıp uygulayarak öğrenecektir.
★ Bu kitapta kullanılan diyaloglar 7-9 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin kolaylıkla kavrayabileceği kelimelerden ve kelime gruplarından oluşmaktadır. Yazı büyüklüğü, bu yaş grubunun özelliği göz önünde bulundurularak 14-16 punto olarak verilmiştir.
★Öğrencilerin telaffuzunda zorlanacağı kelimeler bu kitapta verilmemeye çalışılmıştır Diyaloglarda telaffuzu kolay olan kelimeler tercih edilmiştir.
★7-9 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin dikkat seviyesi çok kısa olduğundan diyaloglar ve okuma parçaları buna göre düzenlenmiştir.
★Kitaptaki etkinlikler, öğrencileri sürekli aktif tutacak dlnle-tekrar et, dinle-yap, dinle-işaretle, şarkı söyle türünde hazırlanmıştır
★Kitaptaki diyaloglar öğrencilerin anlayabileceği şekilde somutlaştınlmışbr.
★Bu kitapta yazma etkinliklerine daha az yer verilmiştir. Yazma ile ilgili etkinlikler öğretmen kitabına konulmuştur. Öğretmen, sınıftaki öğrencilerin seviyelerini göz önünde bulundurarak bu etkinlikleri kullanabilir
★Öğretmenin gerek konu anlatımında gerekse sınıf içinde karşılaşacağı durumlar öğretmen kitabında açıklanmaya çalışılmıştır
★Öğrencilerin konulan daha kolay kavramaları için animasyon CD’sinde her konu, kitaptaki karakterlerle canlandırmıştır.
Yurt dışındaki ilköğretim öğrencilerinin, Sevgi Dili Türkçe Ders Kitabı 1 ile Türkçeyi severek ve eğlenerek öğreneceklerini ümit ediyoruz.

Sevgi Dili Türkçe Ders Kitabı 2
★9-11 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin seviyelerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmıştır.
★Bu kitap; konuşma, rol yapma, şarkı söyleme gibi etkinliklerle öğrencilerin daha çok sözlü olarak iletişim kurmalarını amaçlamaktadır.
★Öğrenci, ders işlenirken sadece dinleyici ve izleyici durumunda olmayıp dersi tamamlayan, dersin içinde aktif rol alan bir konuma sahip olacaktır. ★Öğrenci konulan sadece dinleyerek ve izleyerek değil bizzat rol alıp uygulayarak öğrenecektir.
★Bu kitapta kullanılan diyaloglar 9-11 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin kolaylıkla kavrayabileceği kelimelerden ve kelime gruplarından oluşmaktadır. Yazı büyüklüğü, bu yaş grubunun özelliği göz önünde bulundurularak 14-16 punto olarak verilmiştir.
★Öğrencilerin telaffuzunda zorlanacağı kelimeler bu kitapta verilmemeye çalışılmıştır. Diyaloglarda telaffuzu kolay olan kelimeler tercih edilmiştir.
★Bu kitaptaki diyaloglar ve okuma parçaları 9-11 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin dikkat seviyesine göre düzenlenmiştir.
★Kitaptaki etkinlikler, öğrencileri sürekli aktif tutacak ‘Dinle ve Tekrar Et, Dinle ve İşaretle, Dinle ve Eşleştir, Şarkı Söyle’ türünde hazırlanmıştır.
★ Kitaptaki diyaloglar öğrencilerin anlayabileceği şekilde somutlaştırılmıştır.
★Bu kitapta yazma etkinliklerine daha az yer verilmiştir. Yazma ile ilgili etkinlikler öğretmen kitabına konulmuştur. Öğretmen, sınıftaki öğrencilerin seviyelerini göz önünde bulundurarak bu etkinlikleri kullanabilir.
★Öğretmenin gerek konu anlatımında gerekse sınıf içinde karşılaşacağı durumlar öğretmen kitabında açıklanmaya çalışılmıştır.
★Sevgi Dili Türkçe 2’de her ünitenin sonunda bir hikâye bölümü yer almaktadır. Bu hikâyeler, animasyonla canlandırılmıştır. Ünitede öğretilen yapılar ve kelimeler, hikâyede bilinçli olarak kullanılmıştır. Öğrencilerin, öğrendikleri yapılan pekiştirmeleri amaçlanmıştır.
★Yurt dışındaki ilköğretim öğrencilerinin, Sevgi Dili Türkçe Ders Kitabı 2 ile Türkçeyi severek ve eğlenerek öğreneceklerini ümit ediyoruz.

Sevgi Dili Türkçe Ders Kitabı 3
★10-12 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin seviyelerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmıştır.
★Bu kitap; konuşma, rol yapma, şarkı söyleme gibi etkinliklerle öğrencilerin daha çok sözlü olarak iletişim kurmalarını amaçlamaktadır.
★ Öğrenci, ders işlenirken sadece dinleyici ve izleyici durumunda olmayıp dersi tamamlayan, dersin içinde aktif rol alan bir konuma sahip olacaktır. ★Öğrenci konulan sadece dinleyerek ve izleyerek değil bizzat rol alıp uygulayarak öğrenecektir.
★ Bu kitapta kullanılan diyaloglar 10-12 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin kolaylıkla kavrayabileceği kelimelerden ve kelime gruplarından oluşmaktadır. Yazı büyüklüğü, bu yaş grubunun özelliği göz önünde bulundurularak 14-16 punto olarak verilmiştir.
★Öğrencilerin telaffuzunda zorlanacağı kelimeler bu kitapta verilmemeye çalışılmıştır. Diyaloglarda telaffuzu kolay olan kelimeler tercih edilmiştir.
★ Kitaptaki diyaloglar ve okuma metinleri 10-12 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin dikkat seviyelerine göre düzenlenmiştir.
★ Kitaptaki etkinlikler, öğrencileri sürekli aktif tutacak “Dinle-Tekrar Et, Dinle-Yap, Dinle-İşaretle, Şarkı Söyle” şeklinde hazırlanmıştır.
★ Kitaptaki diyaloglar öğrencilerin anlayabileceği şekilde somutlaştırılmıştır.
★Bu kitapta yazma etkinliklerine daha az yer verilmiştir. Yazma ile ilgili etkinlikler öğretmen kitabına konulmuştur. Öğretmen, sınıftaki öğrencilerin seviyelerini göz önünde bulundurarak bu etkinlikleri kullanabilir.
★ Öğretmenin gerek konu anlatımında gerekse sınıf içinde karşılaşacağı durumlar, öğretmen kitabında açıklanmaya çalışılmıştır.
★Sevgi Dili Türkçe Ders Kitabı 3’te her ünitenin sonunda bir hikâye bölümü yer almaktadır. Bu hikâye kitabın sonuna kadar seri hâlinde devam etmektedir. Ünitede öğretilen yapılar ve kelimeler, hikâyede bilinçli olarak kullanılmış; öğrencinin öğrendiği yapıları pekiştirerek daha iyi öğrenmesi amaçlanmıştır.
★Yurt dışındaki ilköğretim öğrencilerinin, Sevgi Dili Türkçe Ders Kitabı 3 ile Türkçeyi severek ve eğlenerek öğreneceklerini ümit ediyoruz.

SEVGİ DİLİ TÜRKÇE SETİ PDF- DİLSET YAYINLARI,

SEVGİ DİLİ TÜRKÇE GİRİŞ DERS KİTABI PDF,

SEVGİ DİLİ TÜRKÇE DERS KİTABI 1 PDF ,

SEVGİ DİLİ TÜRKÇE DERS KİTABI 2 PDF ,

SEVGİ DİLİ TÜRKÇE DERS KİTABI 3 PDF ,

SEVGİ DİLİ TÜRKÇE GİRİŞ ÇALIŞMA KİTABI PDF,

SEVGİ DİLİ TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI 1 PDF ,

SEVGİ DİLİ TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI 2 PDF ,

SEVGİ DİLİ TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI 3 PDF ,

SEVGİ DİLİ TÜRKÇE ÖĞRETMEN KİTABI 1 PDF ,

SEVGİ DİLİ TÜRKÇE ÖĞRETMEN KİTABI 2 PDF ,

SEVGİ DİLİ TÜRKÇE ÖĞRETMEN KİTABI 3 PDF ,

SEVGİ DİLİ TÜRKÇE ÖĞRETMEN KİTABI PDF,