Türkçe harflerin Kazakça karşılıklarını öğreneceğiz.Ayrıca Türkçe harflerle ilgili bir çok misal göreceğiz…

 Türkçe Kazakça Misaller
1 A-a А-а al,arkadaş, araba, anne, ayı, ay, ağız, açık, ak, aile, Antalya, altında, az, Aynur, akraba, aynı, akıl
2 E-e Е-е El, ekmek, evet, et, erkek, Emine,erik, eşek, eş,  eski, etek
3 I-ı Ы-ы Ilık, ırak, ışık, ıspanak,ısındım,
4 İ-i И-и İş,iç, içinde, için, içeri, iki, inek, insan, isim, ip, İstanbul, iğne, ile, isim, iyi, izin
5 U-u Ұ-ұ Uzun, uzak, uçak, ucuz, usta, uzay, utandım, ufak,
6 Ü-ü Ү-ү Üç, ütü, üzüm, üstünde, ülke, ümit, üzgün, üzerinde, üst, üvey, ünlü,
7 O-o О-о O, onlar, oda, okul, oğlan, orta, otobüs, oyun, orada, olay, uydu, onun
8 Ö-ö Ө-ө Öğle, öküz, önemli, ön, öğrenci, öğretmen, ölü,örnek, önce
9 B-b Б б Ben,biz, bu, baba, bir, beş, bal, beşik, baş, banka, bey, bel, bahçe, beyaz, bu, burada,bacak, bit, büyük,
10 C-c Ж-ж Ц ц Cuma, cam, can, ceket. Cep, cevap, cennet, cehennem, cümle, ciğer, cin, ceza,cep
11 Ç-ç Ч-ч Çirkin, çay, çok, çabuk, Çin, çamur, çocuk, çorba, çözüm, çöl, ,çürük
12 D-d Д-д Dakika, dar, dolap, deve, demir, dağ, dal,  damar, dede, değil,deli, deniz, ders, devlet, dış,  dışarı, dil, din, diş,  doğru,dost, dondurma, domuz,, dudak, dün,dünya
13 F-f Ф-ф Fil, fikir, fakir, farklı, , fazla, fayda, fiil, füze, Fransa
14 G-g Г-г Gemi, geyik, güzel, gece, gazete, gaz, gazete,  genç, geniş,  gönül,gömlek, göz, güç, güreş,
15 Ğ-ğ Г-г Ғ ғ (жұмсақ) Ayağım, ağzın, bileğim, tırnağın,
16 H-h Х-х Hanım, hayır, hediye, hemen, hiç, hafta , haber, hamur, hasta, hastane, hava, hazır
17 J-j Ж-ж Japonya, jilet,
18 K-k К-к Kalp, kapı,kalem, kir, kış, kısa, kız, kendi, kara, kırmızı, kapalı,köpek, kebap, karpuz, kavun, küçük, kim
19 L-l Л-л Limon, lamba, lazım, lira
20 M-m М-м Makine, mavi, muz, mutlu, mafya, memur, müze, mutlu, müdür, Müslüman
21 N-n Н-н Ң ң Ne, nerede, nasıl, niçin, normal , namus, Nuh,noter, niyet, nikah, ne zaman
22 P-p П-п Para, pahalı, peynir, parmak, pis, Pazar, perde, peygamber,
23 R-r Р-р Resim, renk, reçel, reyhan, rüzgar, radyo, restoran, röntgen, rüya,
24 S-s С-с Sen, siz, saat, ses,  sabah, sabun, saç, sabır, saygı, sakin, sağlam, sorun, sarı ,siyah, sadaka, sonra, sağ, sol, sevgili, sazan,
25 Ş-ş Ш-ш Şeker, şişman, şirket, şeytan, şu, şurada
26 T-t Т-т Taş, tarak, tatlı, tuz, tırnak, tamam, tavuk, taze,tabak, tavşan, tarih, tablo, telefon
27 V-v В-в Var, vakit, ve, vergi, vatan, vücut, vazo, vali, veya, valiz
28 Z-z З-з Zaman, zayıf, zarar, zehir zengin, zor , zil, zekat, zeytin, zenci
29 Y-y Й й Я-я (иа) Yalan, yaz, yazı,yaprak, yakın, yağmur, yavaş, yavru, yok, yol, yön, yıldız, yılan, yüz, yük, yürek,  yüzük, yüksek , yukarı, yeşil, yel, yem, yeter, ye,