Tanım: Türkçe sözlerde kök hece ünlülerinin taşıdıkları kalınlık-incelik, düzlük-yuvarlaklık niteliklerine göre, öteki hecelerin ünlülerine yaptığı etki sonucunda ortaya çıkan benzeşme sistemine ünlü uyumu denir.

 

 


1. Büyük Ünlü Uyumu
Büyük ünlü uyumuna göre;

1.Kalın ünlü “-a, -ı, -o, -u” harflerinden sonra kalın ünlü “-a, -ı, -o, -u” harfleri gelir,
sınıf, okul, sıra, masa, kırmızı, anlama, okuma, yazma

2.İnce ünlü “-e, -i, -0, -ü” harflerinden sonra ince ünlü “-e, -i, -ö, -ü” harfleri gelir
silgi, defter, öğrenci, öğretmen, müdür, Türkçe, kelime

2. Küçük Ünlü Uyumu
Küçük ünlü uyumuna göre;
1. Düz ünlülerden sonra, düz ünlüler gelir,
kapı, sıra, masa, pencere, silmek

2. Yuvarlak ünlülerden sonra, dar yuvarlak ya da geniş düz ünlüler gelir,
okul, öğretmen, duvar, oynamak, okumak

ŞAHIS ZAMİRLERİ

Ben, Sen, O , Biz, Siz, Onlar