Günlük konuşmalarda, gazete ve dergi yazılarında, düşünsel ya da sanatsal yazı ve yapıtlarda, duygu ve düşüncelerin, haberlerin, istek ve özlemlerin daha iyi, açık ve somut bir biçimde; kimi zaman daha süslü ve gösterişli anlatılması için, benzetmelere, söz oyunlarına, sözü başka anlamlarda kullanmalara (mecazlara); kısacası, özel bir anlatıma başvurulur.
Burada, Sınavlarda sorulması söz konusu olan belli başlı söz sanatları (edebi sanatlar) üzerinde durulacaktır.

1. BENZETME (TEŞBİH)
2. EĞRETİLEME (İSTİARE)
3. KİŞİLEŞTİRME (TEŞHİS)
4. DÜZDEĞİŞMECE (AD AKTARMASI, MECAZ-I MÜRSEL)
5. KİNAYE
6. İĞNELEME (TARİZ)
7. EŞSESLİLİK (CİNAS)
8. TEVRİYE
9. UYGUNLUK–İLGİ (TENASÜP)
10. KARŞITLIK (TEZAT)
11. GÜZEL NEDENLEME (HÜSN-İ TA’LİL)
12. BİLMEZLİKTEN GELME (TECAHÜL-İ ARİF)
13. ANIMSATMA (TELMİH)
14. ABARTMA (MÜBALAĞA)
15. ALİTERASYON
16. YİNELEME (TEKRİR)
17. AÇMA VE YAYMA (LEFF Ü NEŞR)